Het Spel

Een kaartspel met uitnodigende vragen over situaties met collega’s, klanten en leden, op het werk of bij de vereniging. Voor evaluatie, intervisie, teamontwikkeling en (zelf)reflectie op een positieve en speelse manier.

“Zo komen we nergens! Elke keer als ik wil evalueren met mijn team, geven ze sociaal wenselijke antwoorden. Ik zou willen dat iedereen zich veilig en sterk genoeg voelt om zichzelf te zijn.”

“Als intervisiebegeleider besteed ik liever onze kostbare tijd aan het bespreken van de casus en wat we ervan kunnen leren, dan aan het bedenken ervan.”

“Hoe breng ik meer energie en optimisme in onze teamoverleggen? Nu hebben we het alleen maar over wat er fout gaat. Daar gaan we niet beter van presteren en niemand wordt er blij van.”

Evaluatie, kennismaken, intervisie, overleg, voortgangsgesprekken… alle vormen van (zelf)reflectie hebben veiligheid nodig voor echt resultaat.

Het OpWaardeelSpel zorgt op een veilige en speelse manier voor reflectie en geeft de spelers bovendien plezier, betrokkenheid, groei en ondersteuning!

Wij zijn Hanny Post en Letty Wessels en we snappen je probleem. In ons werk in de zorg, het bedrijfsleven en verschillende vrijwilligersorganisaties lopen we regelmatig tegen dezelfde dingen aan. Maar vanuit onze ervaring als coaches en trainers, geloven we ook dat het anders kan. Het OpWaardeerSpel maakten we vooral voor onszelf, omdat zoiets nog niet bleek te bestaan. En dankzij de enthousiaste reacties van collega’s, teamleiders, zelfsturende teams en HRM’ers, hebben we nu deze breed inzetbare versie die jou ook gaat helpen.

Wist je trouwens dat veel mensen een hekel hebben aan reflecteren? Dat komt bijvoorbeeld omdat het moest tijdens de opleiding, of omdat ze het niet ervaren als iets wat in hun belang is. Sterker nog: sommigen beginnen erdoor te piekeren en gaan er niet beter van functioneren. Of ze hebben de ervaring dat het ze afleidt van hun eigen gevoel, waardoor ze juist slechtere keuzes maken. Terechte bezwaren dus!

Het OpWaardeerSpel werkt met gevoel en verstand.

De verschillen tussen functioneel evalueren en waarderend reflecteren:

Functioneel evalueren Waarderend reflecteren
Afstand Betrokkenheid
Ongelijkwaardig Gelijkwaardig
Van buitenaf Van binnenuit
Verklarend Zingevend
Afrekenen Ondersteunen
Controleren Ontwikkelen
Incidenten Essenties
Probleemgericht Oplossingsgericht

Werk je aan iets waar je heel blij van wordt, wat belangrijk voor je is en waar je ook nog eens heel goed in bent, dan ben je op je best!

Het spel vormt een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over wat belangrijk is om succes en plezier te hebben. De kaarten geven structuur aan de interactie en helpen zaken aan het licht te brengen waar je je minder bewust van was. Je wordt uitgenodigd successen uit het verleden te verbinden met de door jou/ jullie gewenste toekomst.

Is het spel ook geschikt voor mij?

Dit spel is bedoeld voor alle professionals, leiders, teams, raden en vrijwilligers van verenigingen die op een waarderende manier met elkaar willen omgaan en praten over hoe het gaat, wat je wilt bereiken en hoe je dat voor elkaar krijgt.

Het OpWaardeerSpel is onder andere effectief in de volgende branches:

 • Zorg (gezondheids- en welzijnszorg)
 • Onderwijs
 • Consultancy
 • Overheid
 • Dienstverlening
 • Horeca, recreatie, toerisme en cultuur
 • Non-profit & Vrijwilligersorganisaties“Hoe breng ik meer energie en optimisme in onze teamoverleggen…?”

Wat wil je onderzoeken en ontdekken?

De vragen van dit spel helpen je om voor jezelf, met je collega’s of met je team te ontdekken wat jou motiveert, energie geeft en welke talenten je al inzet of nog verder kunt ontwikkelen.
Je kunt de vragen combineren met verschillende contexten en diverse thema en activiteiten. Je staat stil bij wat er goed gaat, waardeert elkaars kwaliteiten en kunt trots zijn op wat je allemaal hebt bereikt. Dat vormt een uitstekende basis om de volgende stap te bepalen!

Speel het OpWaardeerSpel als werkvorm voor:

 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Teamvorming en teamontwikkeling
 • Intervisie, evaluatie en reflectie
 • Aanstekelijke doelen bepalen
 • Resultaten verbeteren
 • Functioneringsgesprekken
 • Doe eens iets anders in een werkoverleg
 • Kennismaken of elkaar beter leren kennen
 • Openen of afsluiten van een training of workshop
De OpWaardeerCurve laat zien dat dit spel precies de juiste hoeveelheid afstand buiten de comfortzone biedt voor een optimale ontwikkeling.

Een paar concrete resultaten…

Voorbeeld 1: Werkoverleg

In het gesprek kom je erachter dat je goed bent in plannen en organiseren en daar ook heel blij van wordt, maar je houdt niet van vergaderen. Misschien ontdek je dan dat het mogelijk is zaken anders te organiseren en beter te plannen zodat je minder hoeft te vergaderen.

Voorbeeld 2: Themabijeenkomst

Je neemt het thema veiligheid onder de loep. Met behulp van de vragen van het spel ontdek je welke zaken er al goed werken en hoe je daar meer van kunt doen om de veiligheid nog beter te waarborgen. Mogelijk ga je zelfs je kritische collega wat meer waarderen als je ontdekt dat zijn kritische blik nodig is om risico’s op te sporen en de kwaliteit van je maatregelen te verbeteren.

Voorbeeld 3: Intervisie

Voor de komende intervisiebijeenkomst kun je even geen onderwerp meer bedenken. De thema- en situatiekaarten helpen je minder voor de hand liggende situaties in te brengen die soms tot verrassende uitkomsten kunnen leiden.